Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİ NASIL SAĞLANMAKTADIR? 

Bilgilerinizin korunması ve işlemlerin güvenliği için gerekli olan önlemler; maliyet ve teknolojik olanaklar dahilinde şirketimiz ve iş birliği yapılan üçüncü kişiler tarafından alınmıştır. Sitemizde yapılan kredi kartı işlem ve onayları hizmet sağlayan banka ve kart kuruluşları vasıtası ile gerçekleştirilmekte olup şirketimiz kredi kartı şifresi gibi önemli bilgileri görmemekte, kaydetmemekte ve saklamamaktadır.  Sitemiz üzerinde gerçekleştirdiğiniz satın alma ve üyelik işlemleri nedeniyle tarafımıza ilettiğiniz bilgiler diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemez.

 İş bu bilgilendirme metni ve yasal düzenlemeler ışığında, uhdemizde bulunan kişisel verileriniz; veri tabanlarında  6698 Sayılı KVKK m. 12 gereği basiretli bir tacirin göstermesi gereken özen içinde gizli şekilde saklanmakta, yukarıda belirtilen şekilde işleme tabi tutulmakta, bunun dışında   üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, vereceğiniz rıza kapsamında veya yasal nedenlerle  yukarıda belirtilen amaçlarla  sınırlı biçimde  bağlı iştiraklerimiz,  ortaklıklarımız,  sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz ya da olacağımız yurt içi ve/veya yurt dışı  üçüncü kişiler, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.