Kişisel Verilerin Korunması

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI 

(AYDINLATMA METNİ)

 

Değerli   üyelerimiz ve sayın ziyaretçiler;

Beyliss Tekstil ve Turizm Ticaret Limited Şirketi  (kısaca “Beyliss” ya da “şirket/şirketimiz) olarak işbu Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası metni kapsamında sizleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( kısaca “KVKK”)  kapsamında sahip olduğunuz haklarınız, gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikamız, ticari iletişim izni, site kullanım koşulları ve web sitemizde mevcut çerezler hakkında  (mümkün olan sade yöntemle) bilgilendirmek  istiyoruz.  (Lütfen bu metni dikkatli şekilde okuyun ve işbu belge ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.)

Beyliss web sitesini ziyaret ettiğinizde ya da üye olmaya karar verdiğinizde, bu işlemleri yapmadan evvel lütfen bu metni ve Web Sitesi Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz ve kabul etmiyorsanız işlemlerinize son veriniz.

İşbu metinde yazılı olan hususlar sahip olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin veya yönetmediğimiz çalışanların uygulamaları için geçerli değildir. Ürünlerimizle ilgili bilgiler üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin gizlilik politikaları ile Beyliss’in bir ilgisi yoktur. Bu nedenle ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik politikalarını mutlaka okuyunuz.

Beyliss olarak burada belirtilen politikaları zaman zaman güncelleyebiliriz ve bu Politikada haklarınızı etkileyen değişiklikleri e-postayla ve / veya web Sitelerimize yayınlayarak size bildiririz. Bu nedenle bu metnin son güncellenme tarihlerini kontrol ediniz.

 

 1. 1.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KAVRAMI NEDİR?

KVKK’nun 3. Maddesinin (e) bendinde belirtildiği üzere; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” kişisel verilerin işlenmesidir.

 1. 2.    HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMEKTEYİZ?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, alışveriş yaptığınızda ya da üyelik kaydı oluşturduğunuzda veyahut başkaca yöntemlerle bizimle iletişime geçtiğinizde, kendi iradenizle vereceğiniz sizinle ilgili bir takım kişisel verileri, aşağıda açıklanan amaç ve yasal nedenler ışığında, gerekli ve ilgili olduğu ölçüde toplamakta ve işlemekteyiz.

Bu vesile ile belirtmek isteriz ki, Beyliss 18 yaşından küçük olanların kişisel verilerini işlememektedir. Eğer 18 yaşının altındaki bir kişinin bize kişisel veri sağladığını düşünüyorsanız, lütfen bu konuda aşağıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçiniz. 

Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, gerçekleştirdiğiniz işlemlere göre değişmektedir. KVKK’na uygun olarak işlenecek olan bu bilgiler genel olarak aşağıdakileri içerebilir: 

 • Web sitemiz üzerinden üyelik başvurusu yapıldığında, ticari iletişim izni verildiğinde, alışveriş işlemi yapıldığında şirketimize rızaen verilen; ad, soyad, doğum tarihi, pasaport numarası ve/veya TC kimlik numarası, iş ve/veya ev adresi, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası, varsa iletişim kanallarıyla ilgili tercih bilgisi (Kısaca kimlik ve iletişim bilgileri)
 • Web sitemiz üzerinden üyelik başvurusu yapıldığında sistem tarafından verilen üyelik numarası, sözleşme ayrıntılarına ilişkin bilgiler, 
 • Herhangi bir şekilde şirketimizden mal /hizmet satın alınması durumunda; sipariş ve satış bilgileri, ödeme, borç, iade, değişim bilgileri ve alışveriş tercihleri (kısaca satış bilgileri)
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda; yapılan her bir ziyaretle  ilgili olarak;  bilgisayarın  internete bağlamak için kullandığı  internet protokolü (IP) adresi, giriş bilgileri, tarayıcı türü ve sürümü, zaman dilimi ayarı, tarayıcı eklentisi türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platform dâhil olmak üzere teknik bilgiler, web siteleri ziyaretiyle ilgili web sitelerin tam tekdüze kaynak bulucuları (URL) dahil olmak üzere web sitelerin içerisinden geçiş ve girişleri (tarih ve saat dahil) hakkındaki bilgiler, görüntülenen  veya aranan ürünler, sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sayfalara ziyaretlerin uzunluğu, sayfa etkileşimi bilgileri (kaydırma, tıklamalar ve fare göstergeleri gibi) ve sayfadan geçiş yapmak için kullanılan yöntemler, paylaşılması halinde lokasyon bilgileri, web sitesi kullanımına ilişkin tercih, alışkanlık gibi hususları yansıtan davranışsal veriler, çerez, web tarayıcısı, IP adresi gibi tanımlayıcı bilgiler ( Kısaca ziyaret bilgileri)
 • Ticari iletişim izni verilmesi halinde; ad, soyadı, unvan, iş ve ev posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanallarıyla ilgili tercihleri, paylaşılması halinde lokasyon bilgisi, web sitesi kullanımına ilişkin tercih, alışkanlık gibi hususları yansıtan davranışsal veriler, çerez, web tarayıcısı, IP adresi gibi tanımlayıcı bilgiler, faks numarası ve benzeri mahiyetteki diğer tüm bilgiler 

 

 1. 3.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ VE YASAL DAYANAĞI NEDİR?
 • Web sitemizin;  analizi, takibi, iyileştirilmesi, güvenliğinin sağlanması, kullanıcılara daha iyi hizmet sağlanması, şirketin ticari ve idari faaliyetinin daha iyi hale getirilmesi, ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü, reklam ve promosyon politikalarının belirlenmesi ve oluşturulması, müşteri faaliyet ve tercihlerinin kişisel, bölgesel ya da yerel olarak analizi, muvazaalı ve kötüniyetli işlem ve davranışların tespiti ve engellenmesi, onay süreçlerinin güvenliği ve benzeri gibi amaçlarla ziyaret bilgilerinizi gerekli ve ilgili oldukları ölçüde işlemekteyiz.
 • Sözleşmelerin kurulması ya da sonlandırılması, hak ve yükümlülüklerin tespiti, sözleşme konusu işlemlerin ifası, iletişimin sağlanması, üyelerin ayırt edilmesi, bu kapsamda kişiselleştirme işlemlerinin yapılması, web sitesine kayıt, giriş ve çıkış işlemlerinin sağlanması amaçlarıyla; yukarıda belirtilen kişisel verileri gerekli ve ilgili oldukları ölçüde işlemekteyiz. 
 • Sipariş, satış, teslim, iade, değişim, tahsilat, borç, ödeme vb. gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi, kaydı, işlenmesi, muhasebeleştirilmesi, kontrol ve analizi vb. gibi amaçlarla; yukarıda belirtilen kişisel verileri gerekli ve ilgili oldukları ölçüde işlemekteyiz. 
 •  Özel fırsatlar, reklamlar, yenilikler ve promosyonlar sunmak, ürünler ve fırsatlar hakkında bilgi vermek, kampanya ve promosyonları duyurmak, vb. gibi amaçlarla; yukarıda belirtilen kişisel verileri gerekli ve ilgili oldukları ölçüde işlemekteyiz. 
 • Beyliss’in ticari faaliyetini, web sitesini veya diğer uygulama ve iş planlarını geliştirmek, analiz etmek, planlamak, hizmetleri ve ürünleri iyileştirmek, pazar ve saha analizi yapmak, reklam yapmak, satış ve pazarlama sonrası operasyonel işlemleri gerçekleştirmek, pazarlama amaçlarına uygun olarak lokasyon bilgilerini analiz etmek ve kullanmak vb. gibi amaçlarla yukarıda belirtilen kişisel verileri gerekli ve ilgili oldukları ölçüde işlemekteyiz.
 • Sahtekârlığı ve muvazaayı ödemek, alacakları tahsil etmek, yasalardan ve sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ifa etmek, fatura ve benzeri belgelerin düzenlemek, defterlere kaydetmek, bunlar gibi diğer amaç ve işlevleri gerçekleştirmek, Beyliss’in meşru menfaatlerinin gerçekleştirmek, yasalardan doğan saklama ve ibraz sorumluluğunu ifa etmek vb. gibi amaçlarla yukarıda belirtilen kişisel verileri gerekli ve ilgili oldukları ölçüde işlemekteyiz. 
 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla yukarıda belirtilen kişisel verileri gerekli ve ilgili oldukları ölçüde işlemekteyiz.   
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla; yukarıda belirtilen kişisel verileri gerekli ve ilgili oldukları ölçüde işlemekteyiz.   
 • Sözleşmeden ve yasadan doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, alternatif çözüm yolları, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla yukarıda belirtilen kişisel verileri gerekli ve ilgili oldukları ölçüde işlemekteyiz.
 • Ayrıca kişisel verilerinizi; web sitemizi, ürünlerimizi, finansal ve ticari faaliyetimizi geliştirmek, anlamak, idari amaçlarımızı yerine getirmek ve ticari çıkarlarımızı korumak için de toplamaktayız.

 

 1. 4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL TOPLANMAKTADIR?
 • İnternet sitemiz üzerinden üyelik başvurusu yaptığınızda tarafınızca ilgili formlara kaydedilen bilgiler otomatik şekilde toplanmakta ve kaydedilmektedir.
 • Web sitemiz üzerinden sipariş, alım, ödeme, iade, değişim vb. gibi işlemler yaptığınızda, ortaya çıkan kişisel bilgiler otomatik şekilde toplanmakta ve kaydedilmektedir.
 • Şirketimizle herhangi bir yolla (mail-telefon vs.) doğrudan iletişime geçerek ticari iletişim izni verdiğinizde, paylaştığınız bilgiler otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta ve kaydedilmektedir.
 • Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, yukarıda genel olarak belirtilen ziyaretçi bilgileri otomatik yöntemlerle toplamakta ve kaydedilmektedir. (Ancak bu bilgiler diğer bilgilerle eşleşmediği müddetçe belirli bir gerçek kişi ile ilişkilendirilmemektedir.)

 

 1. 5.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?
 • KVKK’nın 5. maddesinde; kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği hükme bağlanmıştır.
 • Bununla birlikte özellikle  kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun (Beyliss)  hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olduğu hükme bağlanmıştır.
 • İnternet sitemize üye olduğunuzda ya da alışveriş yaptığınızda; ad, soyad, kimlik ya da pasaport numarası, adres, sipariş, ödeme, iade, değişim, teslim, e-mail ve sözleşme tarihi, üyelik numarası gibi bilgileriniz; sözleşmenin kurulması, ifası, Beyliss’nın meşru menfaatlerinin temini ve mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuksal nedenine dayalı olarak gerekli oldukları ölçüde işlenmekte ve saklanmaktadır.
 • Ayrıca Beyliss olarak kişisel verilerinizi; ilgili tüm sözleşmelerin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, hukuksal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Beyliss’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şeklinde açıklanabilecek KVKK’dan kaynaklanan hukuki sebeplere dayalı olarak gerekli oldukları ölçüde işlenmekte ve saklanmaktadır.
 • Şirketimizle herhangi bir yolla iletişime geçerek ticari iletişim izni verdiğinizde ya da herhangi bir konuda bilgi talep ettiğinizde, tarafımıza kendi iradenizle kimlik ve/veya iletişim bilgileri, vereceğiniz açık rızaya dayalı olarak (bilgi verme, kampanya, reklam vs. için) gerekli ve ilgili olduğu ölçüde işlenmektedir.    

 

 1. 6.    KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILMAKTADIR?
 • Beyliss; bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. gibi hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla gerekli güvenlik ve koruma önlemleri içinde kişisel verilerinizi, yurtiçinde bulunan üçüncü kişi iş ortakları veya hizmet sağlayıcılarına aktarabilmektedir. 
 • Şirketimizin vergi, hukuk veya muhasebe hizmetlerini almakta olduğu hukuk bürosu, muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir gibi hizmet sağlayan iş ortaklarına, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla kişisel verilerinizi gerekli ve ilgili olduğu ölçüde aktarmaktadır.  
 • Şirketimiz, iş ve işlemlerin ifası için kurye ve kargo hizmeti alınan iş ortaklarına kişisel verilerinizi gerekli ve ilgili olduğu ölçüde aktarmaktadır.
 •  Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri halinde bu taleplerin karşılanması ve şirketimizin bilgi ve belge verme yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veyahut şirketimizin dava veya cevap verme gibi yasal haklarının kullanılabilmesi için kişisel verileriniz, ilgili kişi, kurum, kuruluş ve makamlara gerekli ve ilgili olduğu aktarılmaktadır.
 • Diğer yandan ödemelerin yapılabilmesi için banka bilgileri ve hesap bilgileri; ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.
 • Kişisel veriler; hukuki yetkilerinin ve taleplerinin olması durumunda, amaçla sınırlı şekilde ilgili özel hukuk kişilerine aktarılmaktadır.
 • Gerekmesi durumunda kişisel bilgiler şirket hissedarlarına gerekli ve ilgili olduğu ölçüde aktarılmaktadır. 
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi kaydetmeden gerekli kişisel bilgilerinizi ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.
 1. 7.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİ NASIL SAĞLANMAKTADIR? 

Bilgilerinizin korunması ve işlemlerin güvenliği için gerekli olan önlemler; maliyet ve teknolojik olanaklar dahilinde şirketimiz ve iş birliği yapılan üçüncü kişiler tarafından alınmıştır. Sitemizde yapılan kredi kartı işlem ve onayları hizmet sağlayan banka ve kart kuruluşları vasıtası ile gerçekleştirilmekte olup şirketimiz kredi kartı şifresi gibi önemli bilgileri görmemekte, kaydetmemekte ve saklamamaktadır.  Sitemiz üzerinde gerçekleştirdiğiniz satın alma ve üyelik işlemleri nedeniyle tarafımıza ilettiğiniz bilgiler diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemez.

 İş bu bilgilendirme metni ve yasal düzenlemeler ışığında, uhdemizde bulunan kişisel verileriniz; veri tabanlarında  6698 Sayılı KVKK m. 12 gereği basiretli bir tacirin göstermesi gereken özen içinde gizli şekilde saklanmakta, yukarıda belirtilen şekilde işleme tabi tutulmakta, bunun dışında   üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, vereceğiniz rıza kapsamında veya yasal nedenlerle  yukarıda belirtilen amaçlarla  sınırlı biçimde  bağlı iştiraklerimiz,  ortaklıklarımız,  sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz ya da olacağımız yurt içi ve/veya yurt dışı  üçüncü kişiler, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. 

 

 1. 8.    KVKK’DAN DOĞAN HAKLARINIZ VE BAŞVURU YERİ NEDİR?

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında web sitemizden ya da şirket adresimizden iletişime geçerek, 6698 Sayılı KVKK m. 11’de belirtilen;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerinizin doğru ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi 6698 Sayılı KVKK ve ilgili mevzuat bakımından önemlidir. Bu sebeple; paylaştığınız kişisel verileriniz ile ilgili herhangi değişiklik veya güncelleme işlemlerinizi www.beyliss.com sitesi üzerindeki hesabım alanında ve destek@beyliss.com mail adreslerinden bizimle iletişime geçerek kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu suretle hataların engellenmesi ve kişisel verilerinizin güncel ve doğru olması sağlanabilecektir.

İşbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve Muvafakatname yazısında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca kanunlarda belirtilen süreler geçtiğinde, kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel veriler için izin alınmasının zorunlu olduğu hallerde, bu iznin yazılı şekilde verilmesi yanında web sitesi üzerinden dijital şekilde (üyelik işlemleri veya satın alma işlemleri esnasında vb.) verilmesi de mümkündür. Diğer yandan bu iznin bilgilendirme ve onay metninin sms ya da mail ile gönderilmesi sonrasında, paylaşılan linkin açılması ya da şifrenin çalışanlarla paylaşılması ve böylece iznin dijital şekilde verilmesi de mümkündür.  

Şirketimiz ilgili mevzuat kapsamında ve kişisel veri saklama-imha politikası gereğince uhdesinde olan kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi, ilgilinin talebi ile de bu işlemleri yasal sınırlar içinde de yapabilir. 

Kişisel Verilerinizi işleyip işlemediğimizi, nerede yaptığımızı ve Kişisel Verilerinize erişip erişmediğimizi onaylama hakkına sahipsiniz. Başkalarının hak ve özgürlüklerini etkilememek kaydıyla, Kişisel Verilerinizin bir kopyasını size sağlayacağız. İlk kopya ücretsiz olarak verilecektir, ancak ek kopyalar makul bir ücrete tabi olabilir. Bize başvurarak Kişisel Verilerinizi isteyebilirsiniz.

Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, “HAKLARINIZ” Bölümünde belirtilen haklarını kullanan bir kullanıcının kimliğiyle ilgili makul şüphelerimiz varsa veya güvenlik nedenlerinden dolayı gerekli görüldüğü takdirde ek bilgi talep edebiliriz ve aksi takdirde, kullanıcının kimliğini onaylamak için gerekli tüm makul önlemleri kullanabiliriz.

 

 1. 9.    KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLARIZ?

Herhangi bir amaç veya amaçlar için işlediğimiz kişisel veriler, bu amaç için veya bu amaçlar için gerekenden daha uzun süre saklanmayacaktır.  Beyliss; kişisel verilerinizi, Şirket ile olan sözleşmeli ilişkinizin süresi boyunca ve izin verildiği ölçüde, bu ilişkinin sona ermesinden sonra bu politikada belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacaktır.

 

Örneğin, Beyliss, hesabın silinmesinden sonra bile, yasal gereksinimleri yerine getirmek, anlaşmazlığı çözmek, dolandırıcılık veya kötüye kullanımı önlemek ve bu Gizlilik Politikası hükümlerine uyulmasını sağlamak için gerekli olduğunda özel bilgileri saklayabilir.

Herhangi bir hesap sahibi olmayan Ziyaretçilerin Kişisel Verileri, davranış faaliyetlerini analiz etmek için 6 ay boyunca saklanır. Şirketten ürün sipariş etmemiş Müşteriler için, Müşteri faaliyetlerini analiz etmek ve Web sitelerimizi, ürünlerimizi geliştirmek için hesap silme talebinizin onaylanmasından 12 ay sonra tüm kişisel verileri silinecektir.

Beyliss'dan herhangi bir ürün sipariş etmiş olan Müşteriler için veri silme politikamız aşağıdaki gibidir: Sipariş işleme bilgileri Beyliss tarafından 10 yıl boyunca veya daha sonra neyin olacağına bağlı olarak, vergi denetiminin kapanmasına kadar saklanacaktır. Diğer Kişisel Veriler, hesabınızın silinmesinin onaylanmasından sonraki 12 ay içinde silinecektir.

 

10. WEB SİTELERİNDE KULLANILAN ÇEREZLER BAKIMINDAN 

Web siteleri, sizi diğer Müşterilerden ve Web sitelerinin ortaklarından ayırmak için çerezleri (web sitesi kullanıcılarının sabit diskine yerleştirilen küçük dosyalar) kullanır. Bu, web sitelerine göz atarken size yüksek kalitede bir deneyim sunmamıza yardımcı olur ve ayrıca web sitelerini geliştirmemize olanak sağlar.

Bilgi akışını analiz etmek; hizmetleri, içeriği ve reklamı özelleştirmek; tanıtım etkinliğini ölçmek ve güven ve güvenliği teşvik etmek için çerezleri kullanmaktayız.

Yalnızca çerezlerin kullanılmasıyla mümkün olan bazı hizmetleri sunuyoruz. Genellikle, aşağıdaki çerez kategorilerini kullanırız:

* Kesinlikle Gerekli Çerezler

* Performans Çerezleri

* İşlevsellik Çerezleri

* Google Analizi

Bazı çerezler, Web Sitelerinin işletilmesi için önemlidir. Örneğin, bazı çerezler kayıtlı Müşterileri veya İş Ortaklarını tespit etmemize ve Web Sitelerine erişmelerini sağlamamıza izin verir. Kayıtlı bir Müşteri veya bir İş Ortağı bu çerezleri devre dışı bırakmayı seçerse, Müşteri, İş Ortağı, Web Sitelerinin tüm içeriğine erişemeyebilir.

Ziyaretçilerin, Müşterilerin, İş Ortaklarının Web Sitelerini nasıl kullandıklarını analiz etmek ve Web Sitelerinin performansını izlemek için diğer çerezler kullanılabilir. Bu, teklifi özelleştirerek ve ortaya çıkan sorunları hızla tespit edip çözerek yüksek kaliteli bir deneyim sunmamızı sağlar. Örneğin, performans çerezleri, hangi sayfaların en popüler olduğunu izlemek ve bazı sayfaların neden hata mesajları aldığını belirlemek için kullanılabilir.

İşlevsellik çerezleri, Ziyaretçilerin, Müşterilerin, İş Ortaklarının tercihlerini hatırlamamıza ve Web sitelerini gelişmiş özellikler sağlamak üzere uyarlamamıza izin vermek için kullanılır.

Ziyaretçilerin Web Sitelerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak için Google Analizi kullanıyoruz. Bu, Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın Google’a belirli bilgileri kendiliğinden gönderdiği anlamına gelir. Bu, örneğin ziyaret ettiğiniz sayfanın web adresini ve IP adresinizi içerir. Google teknolojisinin bu bağlantıyı izleyerek verileri nasıl topladığı ve işlediğinin ayrıntılarını bulacaksınız: https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Analizin tarayıcınızda kullanılmasını istemiyorsanız, Google Analizi tarayıcı eklentisini yükleyebilirsiniz. Google Analizi ve Google gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi https://policies.google.com/privacy adresinde bulabilirsiniz.

Ziyaretçiler, Müşteriler, Ortaklar, tarayıcıları izin veriyorsa çerezleri reddetmekte her zaman özgürdür, ancak bunu yaparken Web Sitelerini kullanmalarını engelleyebilir. Çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiyi https://support.google.com/ adresindeki yönlendirmeleri takip ederek bulabilirsiniz.  

 

 

11. DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Web siteleri, bilgileri ve gizlilik uygulamaları bizimkinden farklı olan üçüncü taraflarca sağlanan web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür üçüncü taraflarca kullanılan bilgi ya da gizlilik uygulamalarından biz sorumlu değiliz. Bu web sitelerini kullanmadan veya herhangi bir kişisel veriyi ya da bu web siteleri üzerinden ya da bu web siteleri aracılığıyla herhangi bir bilgiyi göndermeden önce tüm üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

 

12. GİZLİLİK POLİTİKASI GÜNCELLEMELERİ

İşbu aydınlatma ve bilgilendirme metni ile burada belirtilen uygulama ve politikalar Beyliss'in tek taraflı tasarrufu ile herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin düzeltilebilir, değiştirilebilir, güncellenebilir ve/veya eklemeler yapılabilir.

Bunu yaptığımızda, web sitelerimizin ana sayfasına bir bildirim göndereceğiz, bu sayfanın üstündeki güncellenmiş tarihi göstereceğiz. 

Bu nedenle değişiklik ve güncellemelerden haberdar olmak ve eksiksiz bilgi edinmek için bu metni düzenli şekilde kontrol etmenizi önermekteyiz.

Beyliss üyeleri ve müşteriler bu metni düzenli aralıklarla gözden geçirmenin ve değişikliklerden haberdar olmanın kişisel sorumluluğu olduğunu tasdik ve kabul etmiş sayılmaktadırlar. 

Web sitemizi kullanan ziyaretçiler, üyeler ve distribütörler iş bu belgede yazılı husus ve politikaları ve “Site Kullanım Koşulları’nı” (metne ulaşmak için tıklayınız)  otomatik şekilde kabul etmiş sayılmaktadırlar.  Eğer bu belgelerdeki herhangi bir hususu kabul etmiyorsanız web sitemizi kullanmamanız gerekmektedir. İş bu belgedeki değişikliklerin web sitesine aktarılmasının ardından web sitelerinin kullanılması, değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir. 

 

13. DİĞER HUSUSLAR:

Mobil versiyonu da dahil olmak üzere sitemizden ulaşılan (reklam, içerik, banner vb.) 3. kişilere ait diğer web sitelerinin gizlilik ve güvenlik politikaları, kullanım, iletişim, çerez, servis ve kişisel veri islenme şartları vb. hususlar şirketimizin kontrolü dışında olduğundan, bu suretle oluşabilecek ihtilaf, zarar ve kayıplar bakımından şirketimizin sorumlu olmadığını belirtmek isteriz. Şirketimiz; iş bu gizlilik, site kullanım şartları, iletişim ve kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirme metninde, metinde geçen uygulama süreç ve politikalarında, iletişim süreçlerinde her türlü değişikliği yapma hakkini saklı tutmaktadır. Değişiklikler sitemizde güncelleme yapılarak bilginize sunulur. Bu nedenle bu bilgileri her ziyaretinizde yeniden incelemenizi tavsiye etmekteyiz.  Gerek bu metinde geçen konular ve gerekse diğer konularla ilgili olarak şirketimizle aşağıdaki kanallar üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

Adres: Kilyos Caddesi No: 258 Uskumruköy, Sarıyer-İSTANBUL

Telefon: 0212 262 22 72

E-mail: destek@beyliss.com.tr

Web adresi: www.beyliss.com