Üyelik ve Kullanım Koşulları

BEYLİSS WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

 • SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI:

 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın BEYLİSS’e ait www.beyliss.com (“Site”) sitesinden alışveriş yapabilmesine, sunulması halinde diğer hizmetlerden yararlanmasına ilişkin olarak, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

 

 • SİTE’NİN KULLANIM ŞEKLİ VE AMACI:

a-) Site; aksesuar ürünleri de dahil olmak üzere kadın hazır giyim perakende satışı alanında faaliyet göstermektedir. BEYLİSS ileride ürün yelpazesini değiştirme hakkına sahiptir. 

b-) Kullanıcı, üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile Site’ye giriş yaparak Site’de alışveriş yapma, kullanıcı profili oluşturma imkanı edinecektir.

c-) Site'nin ilgili bölümüne Site'ye üye olmak için gerekli  bilgilerinin yazılması, kayıt için gönderilmesi ve  Beyliss  tarafından kayıt başvurusunun onaylanması ile üyelik işlemi tamamlanır. Kullanıcı; bu işlemler   tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan hak ve yetkileri kazanamaz.

d-) Site'ye üye olabilmek için reşit ve olmak şarttır. Reşit olmayanları ya da daha evvel üyelikten çıkarılmış, üyelikten yasaklanmış olan kişilerin Sitede kayıt işlemlerini tamamlamaları onlara üyelik hakkı vermez ve sözleşmedeki sonuçlar doğmaz.

  

 • TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Kullanıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ilişkin olarak BEYLİSS tarafından açıklanan ve ileride açıklanacak her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. BEYLİSS, sözleşme üzerinde tek taraflı değişiklik ve tadil yapabilir. Kullanıcı bunlara da aynen uymakla yükümlüdür.

 

 • Kullanıcı; sisteme erişim için kullandığı tüm bilgilerinin (Kullanıcı ismi, şifre, e-mail v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasından münhasıran sorumludur. Bu kuralın ihlali neticesinde ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya yükümlülüklerden BEYLİSS sorumlu değildir.

 

 • Kullanıcı, üyelik süreci ve sonrasında verdiği bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. BEYLİSS; kullanıcı tarafından iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. BEYLİSS; işbu hüküm ile sorumluluk kapsamı dışında olduğu belirlenen hususlardan biri nedeniyle zarara uğraması durumunda, diğer tüm munzam zararları ile birlikte Kullanıcı’ya rücu eder.

 

 • Kullanıcı, BEYLİSS’in yazılı onayı olmadan, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

 

 • Kullanıcı; BEYLİSS’in sunduğu hizmetlerden yararlanırken ve Site'yi kullanırken, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Beyliss ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listeleri vb. gibi sair içerikleri kullanamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini taahhüt eder. 

 

 • Kullanıcı, tatbik edilmesi halinde, Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını, buna izni ve muvafakati olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı; Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Siteye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, modeller, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran Beyliss’e aittir.  

 

 • Kullanıcı; Sitede yer alan “Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası” başlıklı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni (metne ulaşmak için lütfen tıklayınız) belgesi ile “Web Sitesi Kullanım Koşulları” başlıklı (metne ulaşmak için lütfen tıklayınız) belgesini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini, bu politika ve koşulların zaman zaman Beyliss tarafından güncellenebileceğini, siteyi kullanırken bu açıklama ve güncellemeleri takip edeceğini, güncellemeleri kabul etmiyorsa üyeliğe ve kullanımlarına son vereceğini beyan ve kabul eder.

 

3.2. BEYLİSS’in Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Beyliss; Kullanıcı’nın Sözleşme'de tanımlanan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlama yapabilir. Yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Site’den Kullanıcı’ya duyurulur.

 

 • Beyliss;Site'de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Beyliss bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Beyliss’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Beyliss; talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerektiğinde kendisi de yapabilir. Beyliss tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir. 

 

 • Beyliss; çeşitli nedenlerle Site’deki bilgileri çeşitli yollarla ilgili üçüncü kişiler ile (hizmet sağlayıcılar, iş ortakları vs.) paylaşabilir. Beyliss; Site’de çeşitli linkler de paylaşabilir. Bu paylaşım ve linkler; paylaşılan web sitesi veya içerdiği bilgiler bakımından herhangi bir beyan veya garanti niteliği taşımaz. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Beyliss’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 • Beyliss; her türlü kampanya, reklam, haber ve sair duyurular için Kullanıcı’nın bildirdiği iletişim kanallarından dilediği gibi iletişime geçme, ticari elektronik iletiler gönderme hakkına haizdir. İşbu husus Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

 

 • Beyliss; 3 iş günü içerisinde ödemesi yapılmayan siparişleri, dilerse iptal edebilir. Kapıda ödeme siparişi yönteminin uygulanması halinde; iki kez teslim almayan Müşterinin diğer kapıda ödeme siparişleri iptal edebilir. BEYLİSS sipariş ve ödeme yöntemlerini değiştirebilir ya da hizmeti gerektiğinde durdurabilir.

  

 

 

 4- TİCARİ İLETİŞİME İLİŞKİN AÇIK RIZA (TİCARİ İLETİŞİM İZNİ)

 a- Üyelik esnasında sms ve/veya e-posta yoluyla kullanıcı tarafından ticari iletişime izin verilmesi durumunda, seçilen iletişim kanalı veya kanallarıyla kullanıcıyla ticari iletişim yapılacaktır.
b- Ticari iletişim onay metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 5- SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

                       

Üyelik işlemleri tamamlandığında Kullanıcının belirttiği e-posta adresine iş bu sözleşmenin bir örneği metin olarak gönderilecek, bir örneği ise Site’de form olarak yer alacaktır. Üyeye "özel" (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme metni gibi bir metin Beyliss sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir.

 

Beyliss; kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 6- SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

Sözleşme süresiz olarak yapılmıştır. Sözleşme Beyliss tarafından feshedilmediği ve Kullanıcının Site üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcının varsa üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sözleşme sona ermiş olur. Beyliss; Kullanıcının işbu Sözleşmesi'yi veya Site’de yer alan üyelik ve kullanma kurallarını ihlal etmesi, dolandırıcılık gibi faaliyetlerde bulunması, Beyliss ya da üçüncü kişileri zarara uğratacak eylemlerde bulunması ve bunlarla sınırla olmayan akde ya da hukuka aykırı davranışlar içine girmesi halinde Sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz şekilde feshedebilir. Kullanıcı, fesih sebebiyle, Beyliss’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Beyliss sözleşmeyi; dilediği zaman tek taraflı ve bildirimsiz şekilde de feshedebilir. Bu durumda fesih haklı olsun ya da olmasın Kullanıcı, herhangi bir tazminat istenemez.

 

 7- MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü altında olmayan olay ya durumların (bunlarla sınırlı olmamak üzere: Savaş hali, sıkı yönetim, tabii afetler, ekonomik kriz, grev, lokavt, bulaşıcı hastalık, deprem, ihtilal, radyoaktivite kirliliği, internet ya da elektrik altyapısının bölgesel olarak çökmesi veya hizmetlerin geçici şekilde durması, tabiat olayları resmi kararlar vb.) oluşması halinde taraflar yükümlülüklerinden muaf olurlar. Mücbir sebep halinin   oluşması ve bir ay devam etmesi halinde taraflardan herhangi biri sözleşmeyi sona erdirebilir. 

 8- TEBLİGAT

Bu Sözleşmeye göre yapılacak ihbarlar veya diğer yazışmalar, e-posta ile yapılabilir. Kullanıcının e-posta adresi üyelik işlemi sırasında BEYLİSS’in üyelik sistemine girdiği e-posta adresidir. BEYLİSS’in e-posta adresi: destek@beyliss.com.tr

 9- UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ

Bu Sözleşmenin yorumunda ve uygulamasında İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

 

10- DİĞER HÜKÜMLER

 a- Gizlilik: Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin müzakere edilmesi, yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi Beyliss’in yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder.  

b- Sözleşmenin Bölünebilirliği: Sözleşme hükümleri bölünebilir, hükümlerden herhangi birisi geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu durum Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

c- Feragat: İşbu Sözleşmede düzenlenen herhangi bir hak, yetki ya da ayrıcalığın Beyliss ya da Kullanıcı tarafından kullanılmaması ya da geç kullanılması hiçbir şekilde bunlardan feragat edildiği anlamına gelmez.

d- Damga Vergisi: İşbu Sözleşme nedeni ile damga vergisi doğması halinde, bu verginin sorumluluğu Kullanıcı’ya ait olup vergiyi Kullanıcı ödeyecektir.

 

11- SON HÜKÜM (Onay ve Kabul)

 

Site’nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile üyeliğe ilişkin onay, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi görüntülemesinin ve çevrimiçi olarak onay vermesinin ardından sorulmaktadır. Sözleşme’yi onaylayarak üyelik işlemlerini tamamlayan Kullanıcı, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.