Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR


İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda gösterilmiş olup, sözleşme  aşağıda bilgileri yazılı ALICI'nın; satıcı tarafından işletilen  https://www.beyliss.com  (bundan böyle  WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu aşağıda niteliği yazılı ürün ve/veya hizmet  alımına ve alınan ürün yada hizmetin teslim edilmesine ilişkin hak ve yükümlülüklerin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.   

 

 

SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : Beyliss Tekstil ve Turizm Tic. Ltd. Şti.
(Mersis No: 0601032116500016)
Adresi : Kilyos Caddesi No: 258 Uskumruköy, Sarıyer/İstanbul

Telefon : 0212 262 22 72  
Faks : 0212 262 22 72   
Eposta : destek@beyliss.com.tr

 

ALICI BİLGİLERİ 
Adı Soyadı / Ünvanı :  
Teslimat Adresi :  
Telefon :  
Eposta:  
IP adresi :  

 

MADDE 2 – SÖZLEŞME  TARİHİ VE GÖNDERİLMESİ

İşbu sözleşme, ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde siparişini tamamlandığı [              ] tarihinde akdedilmiş olup, tarafların  anlaşması kapsamında hazırlanan sözleşmenin bir  örneği, ALICI’nın yukarıda yazılı eposta adresine gönderilmiştir.

 

MADDE 3 - ÜRÜN VE HİZMETLER
ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin ( kısaca ÜRÜN) niteliği, adet bilgisi, satış fiyatı, vergi tutarları  aşağıdaki gibidir.


  Ürün

  Ürün Açıklama

  Birim Tutarı

  Adet

  KDV Tutarı

  Satış Fiyatı

Foto

İsim kod barkod vs

 

1

 MADDE 4 – NAKLİYE VE TESLİM  


ÜRÜN, ALICI'nın sipariş ve satın alma esnasında belirttiği aşağıda yazılı adresine,  faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilecektir. Zorunlu hallerde  bu süre uzayabilir. ÜRÜN’ün bizzat Alıcı’ya teslim edilmesi zorunlu olmayıp adreste o anda bulunan ve teslimi kabul eden kişiye teslim edilecektir.  Teslim anında adreste bulunan kişinin ya da kuruluşun ve benzeri bir kimsenin teslimatı kabul etmemesi ya da adresin hatalı olmasından SATICI sorumlu değildir.  ALICI, teslim anında ürünü kontrol etmek, kargodan kaynaklanan herhangi bir sorun görmesi halinde bu hususu tutanağa bağlatmak ve ürünü kabul etmemekle yükümlüdür.  Aksi halde tüm sorumluluk ALICI’ya ait olur ve SATICI’nın herhangi bir sorumluğundan bahsedilemez.

 

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

Satış işlemi ürün bedelinin tamamının tahsil edilmesi sureti ile PEŞİN SATIŞ şeklinde gerçekleştirilmiştir. ALICI’nın tamamen kendi iradesi ile ödeme işlemini kullandığı banka kredi kartı vasıtasıyla vadeli şekilde yapmış olması satışın taksitli şekilde yapıldığı şeklinde yorumlanamaz. ALICI; ödeme işlemini kullandığı banka kredi kartı vasıtasıyla vadeli şekilde yapmış olması halinde  banka ya da ödeme kurumu tarafından oluşturulan ilgili faiz oranları ve temerrüt faizi ile ilgili olarak bankadan ya da ödeme kurumundan gerekli bilgiyi aldığını, bu hususun Satıcı ile ilgili olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun dışında, Satıcı’nın kanunen taksitle satış sayılan hallere ait yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil)  saklıdır. Bu tip durumlarda ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 3 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel niteliklerini, satış fiyatını,   ödeme şeklini ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli onay ve teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; mesafeli sözleşmenin  akdinden evvel, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiştir.

6.3. SATICI, sözleşmeye konu  ürününün; sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun biçimde ve varsa garanti belgeleri ile  kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, ürünün tesliminin  imkansız hale gelmesi durumunda,  bu durumu ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve  eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6. Ürün’ün teslim edilmesi için  sözleşmenin onaylı ve imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılması ve satış bedelinin  ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi şarttır. Bankanın ya da Alıcı’nın herhangi bir nedenle ürün bedelini ödememesi halinde Satıcı  ürün teslim yükümlülüğünden kurtulur.  

6.7. ÜRÜN’ün teslimat edilmesinden  sonra, herhangi bir nedenle satış bedelinin  Banka/finansman kurumu tarafından SATICI'ya ödememesi halinde, Alıcı Ürün’ü  en geç 3 gün içinde masraflarını da kendisi karşılayarak SATICI'ya iade eder. Satıcı’nın diğer hakları saklıdır.  

6.8. Mucbir sebepler, hava koşulları, beklenmedik olaylar nedeni ile ürünün tesliminin  30 günlük süre zarfında gerçekleşmemesi ve gecikmenin 10 günden fazla sürmesi halinde SATICI gerekli bilgilendirmeyi yaparak akdi feshedebilir, bu durumda  ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

6.9. ALICI, satışa konu ürünün/ürünlerin;  temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşullarını ve diğer hususları içeren  ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri elektronik ortamda okuduğunu ve teyit ettiğini, ürünü/ürünleri bu işlemden sonra  sipariş ederek sözleşmeyi akdettiğini kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme metni ve düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdırlar. 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

7.4. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen, tadilat gören veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. Her türlü Kozmetik Ürün - İç Giyim Ürünleri - Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü - Her türlü yazılım ve programlar - DVD, VCD, CD ve kasetler - Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

 

MADDE 9 – DELİLLER VE YETKİLİ MAHKEME  

İş bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI’nın kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

Satıcı iş bu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme sözleşmesini okuduğunu, anladığını ve aynen kabul ettiğini, site üzerinden yaptığı onay ile akdi tamamlandığını beyan ve kabul etmiştir.